Jump to content

Aktualizacja 0.12.12


diggikrk
 Share

Recommended Posts

Quote

Kluczowe zmiany:

1. Dodano lokalizację latarni morskiej (Lighthhouse).

Latarnia morska na przylądku Dalniy była ważnym obiektem strategicznym na drodze do Tarkova.

Podczas "Contract Wars" był głównym punktem lądowania dla jednostek USEC i służył jako ich baza operacyjna.

Po konflikcie Scavy upodobali sobie to miejsce, aż do powrotu starych właścicieli, którzy postanowili zostać w Tarkovie i zaprowadzić własny porządek.

To pierwsza iteracja tej lokacji. W przyszłości terytorium zostanie rozszerzone i będzie zawierać nowych Bossów.

 

2. W lokacji Lighthouse pojawi się nowy typ sztucznej inteligencji - byli agenci USEC, zwani również Rogues.

To gang byłych PMC, którzy wcześniej działali razem. Są dobrze uzbrojeni, dobrze wyszkoleni i stosują skoordynowaną taktykę walki.

Mają podobne zainteresowania do Raiders'ów, ale zjednoczyli się wokół wspólnej przeszłości wojskowej.

Rogue USEC przejęli stację uzdatniania wody (Water Treatment Plant) i tam się umocnili.

Stacjonarne karabiny maszynowe i granatniki są ustawione dookoła, a kilkoro z Rogues'ów patroluje teren całą dobę.

Gdy wróg zostanie wykryty w sektorze ognia lub istnieje podejrzenie jego obecności, strażnicy otwierają ogień zaporowy, starając się uniemożliwić wrogowi zbliżenie się do ich terytorium.

Te nowe boty są pobłażliwe wobec frakcji USEC PMC. Nie otworzą ognia do gracza USEC, chyba że gracz spróbuje wejść na jego terytorium.

Jeśli gracz podejdzie zbyt blisko, otrzyma rozkaz natychmiastowego odejścia i zostanie zastrzelony, jeśli nie zastosuje się do niego.

Ponadto, jeśli gracz USEC jest w grupie z graczem BEAR, obaj zostaną uznani za wrogich i zaatakowani bez ostrzeżenia.

Jeśli gracz USEC zaangażuje się w walkę z Rogues, zostanie uznany za zdrajcę i będzie traktowany jako wrogi przez kilka następnych rajdów.

 

3. Do gry dodano bezwładność (Inercia), aby ruch i akcje były bardziej realistyczne.

Bezwładność objawia się w następujących sytuacjach:

 • chodzenie i ostrzeliwanie
 • sprint
 • zakręcanie podczas sprintu
 • lądowanie po skoku lub upadku z wysokości
 • wychylanie się i kroki w bok

 

Siła bezwładności zależy od wagi sprzętu i poziomu umiejętności "Siła" (Strenght).

 • Im więcej waży twój sprzęt i im niższy jest poziom umiejętności "Siła":
 • tym dłużej trwa przyspieszanie na początku ruchu (chód, strafe, sprint);
 • tym dłużej trwa spowolnienie do zatrzymaniu ruchu (chód, strafe, sprint);
 • tym dłużej trwa zwalnianie i przyspieszanie przy zmianie kierunku ruchu na przeciwny;
 • tym bardziej spada prędkość ruchu podczas ostrych zakrętów w trakcie sprintu;
 • większe i dłuższe spowolnieni po lądowaniu po skoku lub upadku z wysokości;
 • tym wolniej trwa się przechodzenie do postawy kucaniai powrót do normalnej pozycji z pochylenia, a także wolniejsze kroki na bok.

Siła bezwładności wzrasta od 0 kg masy ekwipunku dla postaci o poziomie Siły 0 i od 10 kg dla postaci na poziomie Elitarnej Siły.

Siła bezwładności osiąga maksimum przy wadze sprzętu 70 kg dla postaci o poziomie Siły 0 i 80 kg dla postaci na poziomie Siły Elitarnej.

 

4. Rozszerzona mechanika kucania i wstawania. Teraz czas trwania tych działań zależy od stopnia przeciążenia.

Wstawanie wyczerpuje wytrzymałość, ilość zużytej wytrzymałości zależy od stopnia przeciążenia i liczby zmienionych pasków postawy (jak wysoko wstała postać).

 

5. Rozszerzono mechanikę awarii broni. Oprócz niewypałów broń może teraz zablokować się z powodu następujących awarii:

 • Brak wyrzutu  - po wystrzeleniu nabój zostaje zakleszczony przez rygiel i jest częściowo widoczny w otworze wyrzutowym. Źródłem tego problemu jest przede wszystkim stan techniczny broni, rzadziej przegrzanie broni i charakterystyka amunicji.
 • Zacięcie podajnika - po oddaniu strzału pojawiają się problemy z podawaniem nowego naboju (nabój utknął w mechanizmie podawania, magazynku itp.). Głównym źródłem tego problemu jest magazynek do broni, a zwłaszcza magazynki o dużej pojemności i bębnowe. Inne źródła: charakterystyka amunicji, przegrzanie broni, stan techniczny broni.
 • Zakleszczenie zamka - po wystrzale zamek się zacina. Zacięcie może być dwojakiego rodzaju: normalne i ciężkie. Jedyną różnicą jest czas trwania rozwiązywania problemów. Przyczyną zakleszczenia zamka może być jedynie przegrzanie broni lub jej stan techniczny. Ciężkie zacięcie występuje tylko przy niskich wartościach stanu technicznego broni (5% i poniżej).

Awarie nie mogą wystąpić w nowej broni (o wytrzymałości większej niż 93%), z wyjątkiem awarii spowodowanych przegrzaniem.

Niektóre rodzaje broni nie mogą mieć pewnych usterek ze względu na ich konstrukcję lub mechanizm działania.

Teraz, aby naprawić usterkę, musisz najpierw określić jej typ. Aby to zrobić, musisz sprawdzić wadliwie działającą broń za pomocą skrótu klawiszowego inspekcji broni.

Automatyczne wykrywanie rodzaju usterki broni następuje natychmiast po jej wystąpieniu, bez konieczności sprawdzania broni u postaci z elitarnym poziomem "Umiejętność rozwiązywanie problemuów" (Troubleshooting).

Teraz po wystąpieniu awarii i czynnościach związanych z awariami (wystąpienie awarii, określenie rodzaju awarii, usunięcie awarii) pojawia się kolorowe powiadomienie i odtwarzany jest sygnał dźwiękowy. Te powiadomienia i dźwięki można wyłączyć w ustawieniach gry, odznaczając pole „Powiadomienia o usterkach”.

6. Do gry dodano przegrzewanie się broni i powiązane efekty.

Broń nagrzewa się po każdym strzale. Szybkość nagrzewania się po oddaniu każdego strzału zależy od naboju, lufy i innych elementów związanych z nagrzewaniem broni (komora zamkowa, urządzenia wylotowe, łoża itp.).

W przeciwieństwie do nagrzewania broń stale się schładza. Szybkość chłodzenia zależy również od lufy i innych elementów związanych z chłodzeniem broni (komory zamkowe, urządzenia wylotowe, łoże itp.).

Stopień przegrzania można monitorować na podstawie wizualnego stanu lufy i urządzeń wylotowych. Można wyróżnić cztery etapy przegrzania w kolejności rosnącej. Każdy etap przegrzania dodaje nowe negatywne efekty.

 • Lekkie przegrzanie - broń jest rozgrzana, ale nie ma zaczerwienienia lufy i urządzeń wylotowych. Skutki: nagrzewanie lufy, urządzeń wylotowych i łoża widocznego w termowizorach, możliwy miraż (zamglenie cieplne) z lufy i urządzeń wylotowych.
 • Średnie przegrzanie - broń jest rozgrzana, widoczne jest zaczerwienienie lufy i urządzeń wylotowych. Efekty: zmniejsza się celność broni, zwiększa się szansa na awarię, wzrasta zużycie i zmniejsza się maksymalna wytrzymałość broni podczas strzelania.
 • Silne przegrzanie - broń jest bardzo gorąca, lufa i urządzenia wylotowe skwierczą. Efekty: zmiany szybkostrzelności broni, możliwa szansa na przegrzanie.
 • Maksymalne przegrzanie - po osiągnięciu tego poziomu następuje awaria - rygiel się zacina.

 

7. Poprawiono mechanikę balistyki amunicji. Teraz przy obliczaniu trajektorii lotu i energii, brane są pod uwagę prędkość początkowa, masa pocisku, średnica pocisku, jego kształt i współczynnik balistyczny. Wcześniej brano pod uwagę tylko prędkość początkową i masę pocisku. Dzięki temu stało się możliwe osiągnięcie maksymalnej zgodności z rzeczywistymi danymi. Poprawiono również utratę wszystkich rodzajów obrażeń w zależności od energii pocisku na odległość oraz wzrost obrażeń i przebicia pocisku w wyniku zmiany prędkości pocisku.

Na przykład dla 5,45x39 na dystansie 150 metrów spadek obrażeń wyniósł około 20%, ale przy zmianie lufy na dłuższą, zwiększając w ten sposób prędkość, zwiększają się również obrażenia i zdolności penetracyjne. Warto jednak zrozumieć, że dla niektórych amunicji nie ma danych w otwartych źródłach lub są one niekompletne. Taka amunicja zostanie dostosowana w miarę znajdowania niezbędnych danych.

8. Dostosowano mechanikę odrzutu podczas strzelania:

 • zmniejszono automatyczną kompensację odrzutu przy strzelaniu długimi seriami zmniejszono premie redukcji odrzutu z umiejętności, ogólne udoskonalenia i ulepszenia w systemie odrzutu broni,

9. VOIP - dodana funkcjonalność komunikacji głosowej. Aby go włączyć, musisz przejść do ustawień dźwięku i zaznaczyć pole „Włącz VOIP”.

Funkcjonalność ta przeznaczona jest do koordynacji i możliwości negocjacji.

Pamiętaj, że niewłaściwe korzystanie z VOIP może zrujnować wrażenia zarówno Tobie, jak i innym graczom.

Zniewagi, odtwarzanie muzyki, blokowanie wypowiedzi i inne niewłaściwe zachowania podczas korzystania z VOIP mogą prowadzić zarówno do zablokowania możliwości kożystania z niego, jak i do zablokowania konta w grze.

VOIP działa tylko podczas rajdu i tylko w trybie Push-to-talk. Gracze nie mogą rozmawiać dłużej niż 15 sekund pod rząd. Oznacza to, że co 20 sekund w raidzie możesz rozmawiać tylko przez 15 sekund, niezależnie od tego, mówisz ciągiem czy nie.

Zbyt częste naciśnięcie przycisku Naciśnij i mów spowoduje krótkotrwałe automatyczne blokowanie.

Możesz wysyłać raporty o niewłaściwym użyciu VOIP. Aby to zrobić, przejdź do menu gestów i naciśnij przycisk zgłaszania, gdy drugi gracz rozmawia lub rozmawiał 2 sekundy temu.

Nie możesz zgłosić członków swojej grupy. Słyszalność głosu zależy od odległości mówiącego, a także od wszystkich innych modyfikatorów dźwięku: ścianek działowych, podłóg, ścian, aktywnych słuchawek, obniżonego wizjera itp.

Scavy mogą zwracać uwagę na rozmawiających graczy.

VOIP można szybko wyłączyć z menu gestów lub za pomocą klawisza skrótu. Skrót klawiszowy Push-to-talk można zmienić w ustawieniach sterowania.

 

10. Rozszerzono zadania dzienne (Operational Tasks)

Urozmaicono opisy do wszystkich typów zadań dziennych.

Dodano statystyki ukończonych zadań operacyjnych do ekranu statystyk gracza.

Dodano warunek „wyjdź przez określony extract” dla zadań typu „wyjdź z lokalizacji”.

 

11. Dodano możliwość częściowego korzystania z różnych rodzajów jedzenia i napojów. Zmienia się tylko czas trwania efektu od zużytej ilości.

Siła i opóźnienie przed rozpoczęciem wzmocnienia (buffów) nie ulegają zmianie.

Wszystkie wzmocnienia kumulują się tylko do wartości oryginalnego wzmocnienia.

Negatywne wzmocnienia również kumulują się tylko do ich pierwotnej wartości. Negatywne wzmocnienia uwzględniają umiejętności (w szczególności umiejętność Metabolizm, która skraca czas trwania negatywnych efektów nawet o 50%).

Negatywne wzmocnienia biorą pod uwagę odporności na maksymalnym poziomie umiejętności Metabolizm.

12. Dodano nowe przedmioty:

 • Nowa broń
 • Nowe części broni
 • 4 nowe granaty ręczne (w tym granaty uderzeniowe)
 • Nowe wyposażenie
 • Nowe przedmioty "Barterowe"
 • Nowe klucze
 • Nowe etui do przechowywania (etui na strzykawki i etui na karty dostępu)
 • Dalmierze (dalmierz ręczny i moduł dalmierza taktycznego)
 • 5 nowych rozajów ammunicji
 • Nowe zestawy ubrań dla USEC i BEAR
 • Nowe unikalne opaski
 • Nowe typy twarzy dla obu frakcji na początku gry

13. Dodano nowe misje w lokalizacji latarni (Ligthouse)

Zmiany i optymalizacje grafiki:

1.Screen Space Reflection (SSR) - efekt odbicia od mokrych lub błyszczących powierzchni, powierzchni wody. Technologia została całkowicie przeprojektowana - teraz odbicia wyglądają bardziej realistycznie, a obciążenie systemu jest zauważalnie zmniejszone.

2. Dodano optymalizację renderowania roślinności na duże odległości. Pozwoliło to na znaczne zmniejszenie obciążenia procesora w lokacjach z dużą liczbą drzew i innej roślinności.

3. Dodano optymalizację kolizji obiektów fizycznych.

4. Dodano różne optymalizacje serwera.

5. SSR jest teraz domyślnie włączony w ustawieniach grafiki High i Ultra.

6. Zmniejszono efekt desaturacji podczas deszczu, obraz jest teraz bardziej żywy.

Lista poprawek:

1. Naprawiono błąd, który powodował, że czasy uzupełniania zapasów przez handlarzy nie były aktualizowane, dopóki klient gry nie został ponownie uruchomiony.

2. Naprawiono błąd, który powodował, że podczas przenoszenia latarki na broni do innego slotu mogło dojść do nieskończonego ładowania naboju do komory.

3. Usunięto błąd, który powodował błąd 500 podczas interakcji z przedmiotem w grze po jego ubezpieczeniu.

4. Naprawiono błąd powodujący niewystarczające oświetlenie w kryjówce.

5. Usunięto błąd, przez który boty mogły strzelać przez ściany w lokalizacji Factory.

6. Naprawiono problem z animacją sprawdzania broni Saiga-12 i SVDS.

7. Naprawiono problem nakładających się dźwięków na schodach trzypiętrowego "Dorma" w lokacji Customs.

8. Naprawiono problem, w którym boty mogły natychmiast przemieścić się do pozycji przykucniętej.

9. Naprawiono problem, w którym niemożliwe było utworzenie stosu waluty lub ammunicji z 10 sztuk.

10. Naprawiono błąd, w którym gracz mógł otworzyć zamknięte drzwi bez klucza, korzystając z opcji Breach zza rogu.

11. Usunięto błąd, przez który gracz mógł przejść z pozycji leżącej do pozycji stojącej w niedostępnych miejscach, jeśli zmienił swoją postawę podczas ładowania dokomorowego broni.

12. Naprawiono problem, w którym zasoby filtra wody mogły się dalej zmniejszać po zakończeniu produkcji oczyszczonej wody.

13. Usunięto błąd, przez który wygasająca oferta na FLEA znikała z sekcji „Moje oferty”, gdy została przedłużona na timerze 00:00.

14. Usunięto błąd, przez który efekt ochrony oczu z maski spawalniczej „Gorilla” nie był liczony.

15. Naprawiono błąd, w wyniku którego animacja biegu stacjonarnego była odtwarzana po pochyleniu się w pozycji leżącej.

16. Naprawiono błąd, który powodował, że wyszukiwanie na FLEA pokazywało tylko jedną część podczas kupowania części do montażu z co najmniej dwoma lub więcej identycznymi modyfikacjami.

17. Usunięto błąd, przez który licznik czasu uzupełniania zapasów przez handlarza mógł zniknąć po jego zakończeniu.

18. Usunięto błąd, przez który wiadomość wprowadzająca nie pojawiała się po wejściu do kryjówki po raz pierwszy.

19. Naprawiono problem polegający na tym, że w trybie offline pojawiało się więcej botów niż potrzeba.

20. Naprawiono błąd, w którym spodnie BEAR Oldschool mogły znikać.

21. Naprawiono błąd, w którym rozciągnięty wielokąt mógł pojawić się na strzelnicy Kryjówki.

22. Naprawiono błąd, przez który strażnicy Glukhara nie strzelali do gracza, nawet gdy wciąż mieli amunicję.

23. Usunięto błąd, przez który pierwsza zbadana broń na ciele wroga była wyświetlana jako całkowicie zepsuta.

24. Naprawiono wizualną rozbieżność wskaźnika postępu ładowania/rozładowywania nabojów w magazynku.

25. Usunięto błąd, w wyniku którego po serii strzałów z karabinu z tłumikiem mógł być odtwarzany dźwięk kliknięcia.

26. Naprawiono błąd, w którym poziom misji dziennych był zapisywany po zresetowaniu profilu.

27. Usunięto błąd, przez który dźwięk otwierania drzwi kluczem w Uzdrowisku (Healt Resort) był słyszalny na każdym piętrze.

28. Usunięto błąd, przez który zużycie wytrzymałości rąk (Hand Stamina) nie wzrastało, gdy poziom nawodnienia spadał.

29. Naprawiono różne problemy z dźwiękiem związane z nakładaniem się dźwięków.

30. Naprawiono różne problemy powodujące błąd 228.

31. Naprawiono różne problemy powodujące awarie gry.

 

Różne poprawki:

Dostosowano (a także poprawiono) charakterystykę niektórych broni.

Usunięto możliwość szybkiego rzucania granatami. Teraz, gdy naciśniesz klawisz skrótu użycia granatu, twoja postać weźmie do ręki losowy granat z twojej kieszeni lub kamizelki taktycznej. Po czym należy go odbezpieczyć i dopiero można nim rzucić.

Dostosowano i dodano nowe opcje produkcji w Kryjówce.

Zmieniono warunki odblokowywania stref kryjówek.

Wszystkie klucze mają teraz punkty użycia (100 jednostek, z wyjątkiem kluczy, które już miały punkty użycia).

Zmieniono początkowy sprzęt dla botów i Scavów graczy.

Różne zmiany równoważące rzadkość występowania i miejsca pojawiania się przedmiotów.

Zmiany i poprawki logiki i parametrów różnych dodatków do broni.

Różne zmiany w asortymencie przedmiotów handlarzy.

Wiele poprawek i ulepszeń lokalizacji.

Zmiany w nagrodach za zadania.

 

Nie można już wystawiać i kupować określonych przedmiotów na FLEA:

 • "Rys-T" bulletproof helmet
 • Team Wendy EXFIL Ballistic Helmet (Black)
 • Vulkan-5 (LShZ-5) bulletproof helmet
 • "Altyn" bulletproof helmet
 • 6B43 6A Zabralo-Sh body armor (0/85)
 • NFM THOR Integrated Carrier body armor
 • LBT-6094A Slick Plate Carrier
 • LBT-6094A Slick Plate Carrier (Tan)
 • LBT-6094A Slick Plate Carrier (Olive)
 • 5.11 Tactical Hexgrid plate carrier
 • FORT Redut-T5 body armor
 • BNTI Zhuk-6a body armor
 • IOTV Gen4 body armor (full protection kit)
 • FORT Defender-2 body armor
 • NPP KlASS Korund-VM body armor
 • IOTV Gen4 body armor (assault kit)
 • FORT Redut-M body armor
 • IOTV Gen4 body armor (high mobility kit)
 • BNTI Gzhel-K armor
 • Ars Arma CPC MOD.2 plate carrier rig
 • 5.11 Tactical TacTec plate carrier rig
 • CQC Osprey MK4A plate carrier rig (Protection, MTP)
 • WARTECH TV-110 plate carrier rig
 • Ars Arma A18 Skanda plate carrier rig
 • CQC Osprey MK4A plate carrier rig (Assault, MTP)
 • 6Sh118 raid backpack
 • Mystery Ranch Blackjack 50 backpack (Multicam)
 • SSO Attack 2 raid backpack
 • Eberlestock F4 Terminator load bearing backpack (Tiger Stripe)
 • .45 ACP AP
 • 7.62x51mm M61
 • 7.62x51mm M993
 • 7.62x51mm M62 Tracer
 • 7.62x54mm R BS gs
 • 7.62x54mm R BT gzh
 • 4.6x30mm AP SX
 • 4.6x30mm Subsonic SX
 • 5.56x45mm SSA AP
 • 5.56x45mm M995
 • 5.56x45mm M855A1
 • 5.56x45mm M856A1
 • 7.62x39mm BP gzh
 • 7.62x39mm MAI AP
 • 5.45x39mm BS gs
 • 5.45x39mm PPBS gs "Igolnik"
 • 5.45x39mm 7N40
 • 9x19mm AP 6.3
 • 9x19mm PBP gzh
 • 5.7x28mm SS190
 • 5.7x28mm SB193
 • 12/70 AP-20 slug
 • 12/70 Copper Sabot Premier HP slug
 • 12/70 SuperFormance HP slug
 • 9x39mm BP gs
 • 9x39mm SPP gs
 • 40x46mm M441 (HE) grenade
 • 40x46mm M433 (HEDP) grenade
 • 23x75mm "Zvezda" flashbang round
 • .300 Blackout AP
 • .338 Lapua Magnum AP
 • FLIR RS-32 2.25-9x 35mm 60Hz thermal rifle scope
 • Trijicon REAP-IR thermal scope
 • GPNVG-18 Night Vision goggles
 • SWORD International Mk-18 .338 LM marksman rifle
 • FN40GL Mk2 grenade launcher
 • 5.56x45 Magpul PMAG D-60 STANAG 60-round magazine
 • 5.56x45 SureFire MAG5-100 STANAG 100-round magazine
 • AK 7.62x39 X Products X-47 50-round drum magazine
 • AK 7.62x39 ProMag AK-A-16 73-round drum magazine
 • TerraGroup Labs access keycard

 

Edited by diggikrk
 • Hot 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...