Na samym początku walk w mieście Trakov, oprócz przewidywanej wcześniej konsekwencji humanitarnych, zaobserwowano  szczególny trend, który stanowi zagrożenie zarówno dla cywili, jak i sił zbrojnych obydwu stron konfliktujących. Ze względu na napiętą sytuację w mieście , Tarkov stał się idealnym miejscem dla przestępców i antyspołecznych osobowości. Ponadto  w ostatnich latach rozwój działalności podziemnej, zachęcił do utworzenia pewnej warstwy społecznej wcześniej nie związanej bezpoś