Jump to content

0.10 Galutiniai pakeitimai.


DarkNavalLTU
 Share

Recommended Posts

Įdėta:

-Pagerinta durų sinchronizacija
-Lavonų sinchronizacija
-Granatų sinchronizacija
-Pagerinta išmestų daiktų sinchronizacija
-Perdaryti ,,kontrolių,, nustatymai
-Pagerintas judesių tikslumas
-Ginklo SA-58 dalys ir modifikacijos
-Mosin Nagant ginklas
-Naujas sugebėjimas ,,Cover Movement,, (tylus judėjimas)
-Nauji nustatymai limituoti FPS (kadrus per sekunde) žaidime ir meniu

AI patobulinimai:

-Ištaisyta klaida per kurią AI stovi vienoje vietoje patruliuodami
-Ištaisyta klaida per kurią bosas ir jo apsauginiai įstrigdavo granatos metimo animacijoje
-Pagerintas AI granatų metimo taiklumas
-Ištaisyta klaida per kurią AI negalėjo apsižvalgyti prieš pat sustojant
-Paprasti AI nebesitaiko į galvą
-AI, kurie išgirdo susišaudymo garsus, nebežiūri į potencialius taikinius
-Ištaisė klaidą per kurią AI ieškojo pozicijos kai buvo duota ,,supression,, (slopinimo) komanda
-Ištaisė klaidą kuri neleido AI persitaisyti kol jie vykdo ,,supression,, (slopinimo) komandą
-Buvo atlikti koregavimai AI klausai, dabar jie nevisiškai ignoruos žaidėjus jiems už nugaros
-Dabar AI nebešaudys i atigulusi taikinį aukščiau negu jie patys

Optimizacija:

-Daigtų ieškojimo optimizacija
-Šešėlių optimizacija
-Procedūrinių operacijų optimizacija
-Tinklo srauto naudojimo optimizacija
-Ginklo dalių ir pačių ginklų modelių ,,LOD,, detalumo optimizacija
-Žaidėjo atsiradimo optimizacija, sumažinti užstrigimus ir kitas bėdas
-Sutaisytos priežastys dėl kurių galėdavo žaidimas veikti nestabiliai

Pataisymai vietovėms:

-Bordiūro akmuo šalia degalinės kuris dingdavo per anksti
-Ištaisyta problema kai žaidėjai pakliūdavo už tvoros prie mokamo "Customs" išėjimo su ,,SUV,, (Džipu)
-Scav pabėgimas iš "Factory" daugiau nesidubliuoja su seifu
-Ištaisyta šešėlių geometrija viename iš "Resort" sienų plyšių 
-ištaisytas "Factory" tarpas tarp dėžių kuriame buvo galima įstrigti  
-ištaisyti "Factory" daiktai, misijų zonos ir klaidos nakties metu
-"Customs" degalinės korekcija
-geometrijos korekcija už "Customs" dviaukščio bendrabučio 
-"Shoreline" bokšto durys dabar gali būti atidarytos į abi puses
-Koreguoti "Woods" atsiradimo taškai, kad išvengti per didelio atsiradusių žaidėjų tankumo
-Pataisymai "Woods" nukritusiai granatų dėžutei
-Ištaisytos "Factory" durys kurios sukeldavo nemirtingumo klaidą
-Pakoreguoti "Customs" atsiradimo taškai
-Ištaisytas atsiradimo taškų algoritmas kuris kartais sukeldavo pavėluotą ar per daug artimą kitam žaidėjui -atsiradimą
-Pridėti nauji "Shoreline" daiktų ieškojimo taškai
-Mirksinčios lemputės ,,Interchange,,
-Mirksinčios lemputės lentpjūvėje
-Pridėta naujų daiktų atsiradimo vietų ,,Shoreline,,

Sąsajos pataisymai:

-Sutaisytas ekrano pasidauginimas kai būna prarandamas ryšys su serveriu
-,,Revert,, mygtukas atstatys tiktai to puslapio nustatymus
-Pelės rodyklė nebeišnyksta ,,modding,, meniu
-Žiūrint ginklo statistikas rodys tikslų ginklo taiklumą
-Rezoliucijos keitimas dabar reikalaus sutikimo
-Greito užsidėjimo kombinacija (ALT+LMB) dabar išskleis atatinkamą garsą prilausomai nuo užsidėto daikto
-Sumaišant 2 skirtingas kulkas išskleis atatinkama amunicijos judėjimo garsą
-Galima atšaukti kontrolės pakeitimus
-Pinigai už atliktą darbą keliaus tiesiai į ,,Stash,, paspaudus CTRL+LMB
-Jeigu buvo pekeisti nustatymai atsiras sutikimo langelis
- Sunaudoti vartojami daiktai išnyksta iš greito naudojimo skyriaus
-Mirčių skaičius atnaujinamas po kiekvieno raido
-Ištaisyta klaida kuri palikdavo surištą komandą nors daiktas buvo perkeltas į lavoną
-Pakeistas laiko teksto stilius
-Ieškant konteinerius ir lavonus bus galima matyti kiek vietos užima daiktai kurie dar nėra atrasti
-,,Scav,, žaidėjai dabar matys tikslų ,,PMC,, vardą, nušautų žmonių saraše jeigu buvo paimtas jo kariški žetonai

Vaizdiniai pataisymai:

-Vegetacija dabar nėra išjungta nepaisant Nvidia inspektoriaus nustatymų
-Jei prie ginklo yra prijungtas žibintuvėlis, ginklo bazė nemeta šešėlio
-Panaikinta balta juostelė nuo HAMR kol taikomasi
-Prožektoriaus tūrinės šviesos (Volumetric light) tankis (šviesumas) sumažintas perpus
-Pagerinti stiklinio antveidžio atspalviai
-Ištaisyta žolės vaizdinė klaida lietaus metu
-Ištaisyta klaida dėl kurios granatos sprogimas kartais buvo nematomas
-Panaikintas saulės spindulių efektas nuo "reflex sight" ir optikų
-Ištaisyta klaida susijusi su FOV pakeitimu kuri sukėlė problemas rodant optikas ir "reflex sight"
-Ištaisyta klaida susijusi su FOV pakeitimu dėl kurios ginklai šaudė iš "reflex sight" kryptuko
-Pataisytas lazerio akinimas, dabar jis matomas tik tada kai lazeris nukreiptas tiesiai i žaidėjo akis
-Pakoreguotas atspindžiu intensyvumas ant objektų medžiagų apsiniaukus ar lyjant
-Lietaus lašai dabar nedingsta nuo žaidėjo rankų kai jis yra pašaunamas
-Ištaisyti juodi kryptukai ant tam tikru taikikliu
-Antveidžio atspalviai dabar teisingai pavaizduojami rūko metu
-Pataisyta Elcan optiku klaida kuri leido per daug priartinti
-Ištaisyta klaida per kuria naktinio matymo optikos apšvietimas dingdavo žiūrint i stiklą
-Pataisyti netikslumai ir vaizdinės problemos su judesiu ir animacijomis iš trečio asmens perspektyvos
-Ištaisytas pastebimas kito žaidėjo šviesu dingimas, priklausomai nuo perspektyvos ir atstumo
-Ištaisyta "reflex sight" kryptuko orientacija kai taikiklis užmautas alternatyviose pozicijose
-Ištaisyta klaida per kurią "reflex sight" kryptukas tapdavo nematomas dūmuose
-Pagerintas įrangos vaizdavimas ant žaidėjo (ypač ant Scav) - sumažintas daiktų persiliejimas vienas per kitą (clipping)
-Ištaisytos baltos dėmės ant kaikurių ginklų
-Pagerintos šviesos ,,Interchange,,
-Šalmų stiklai dabar nešviečia tamsoje

Likę pataisymai:

-Sutaisyta begalė klaidų kurios sukeldavo problemas su šūvio registru
-Klaida leidusi žaidėjui atsistoti po kokiu nors daiktu
-Klaida kuri leido daiktams prakristi kiaurai grindis it t.t.
-Klaida kuri sugadina tarpusavio saveiką su durimis ar konteineriais jeigu žaidėjas laiko granatą rankoje
-Klaida kuri leido daiktams prakristi kiaurai grindis it t.t.
-Klaida kuri sugadina tarpusavio saveiką su durimis ar konteineriais jeigu žaidėjas laiko granatą rankoje
-Ištaisyta problema dėl neteisingo šalmo ar antveidžio pramušimo
-Palikus raidą informacija bus įskaičiuota į statistiką
-Klaida kuri įstrikdindavo žaidėją kokioje nors vietoje po prisijungimo atgal
-Klaida kuri kartodavo tarpusavio saveiką bandant pralaužti duris
-Klaida kai apieškojus daiktą likdavo neatrastų langelių
-Klaidinga resursų informacija perduodant pirmą pagalbos vaistinėlę
-Žalos registracijos klaida
-Klaida privertus užstrigti rankoms su granatos žiedu jeigu granata buvo pakeista į kitą daiktą
-Klaida kuri rodė maksimalius žaidėjo sugebėjimus
-Klaida kuri kartais neregistruodavo žalos žaidėjo rankom
-Klaida kuri leisdavo išmestiems ginklas šokinėti ant žemės
-Klaida kuri palikdavo žaidėją ,,matchmaking,, ekrane po paspaudimo grįžti atgal, kraunant vietovę, net gi po žaidimo perkrovimo
-Klaida kuri neleisdavo naudoti medicinos jeigu žaidėjas buvo sužeistas gydimosi metu
-Sutvarkytas taikiklio išlindimas kiaurai kitus daiktus jei jis yra pasuktas 45 laipsniu kampu
-Sutvarkyta problema leidusi žaidėjui pasilikti daiktus nors jau buvo pradėtas atsiradimas
-Klaida neleidusi pralysti per duris šonu
-Ištaisytas gebėjimas šokti per lubas  arba šokti ,,dorms,, aukštu į viršų su paprastu šuoliu ir pegerinta jėga
-Dabar yra galima judinti daiktus pardaduodamus pardavėjui, tempiant juos
-Klaida neleidus išmesti daiktų iš savo inventoriaus
-Klaida kuri leisdavo mirusiem lavonam krutėti po mirties
-Ištaisyta problema kai žaidėjo kūnas išnykdavo po persijungimo
-Aklas šaudymas nebeleis šaudyti per sienas
-Klaida kuri leisdavo durim atsidaryti į kitą pusę
-Klaida kuri neleidavo nušautam žaidėjui skleisti mirties garsų
-Ištaisytos ,,sulūžusios,, rankos iš trečio esmens perspektyvos 
-Ištaisytos persikreipusios rankos kai bandoma sulenkti buožę arti sienos ar kitų žaidėjų
-Problema misijoje ,,Gardening,, 1 dalis kurioje reikia išgyventi ir pabėgti iš vietovės, bet būklės buvo nesilaikoma
-Klaida kurioje žaidėjas negalėjo pasikeisti ginklų arba naudoti daiktų po atakos šaltuoju ginklu kai bandė mesti granatą
-Įvairūs sugebėjimų pataisymai
-Įvairūs, paprassti balansavimo pataisymai
-Sutaisyta ,,desync,, klaida kai bandoma pertaisyti lygiavamzdį šautuvą
-Sumažinta tinklo strigimų kai miršta žaidėjai
-Klaida kuri painiodavo viduje pastato su lauko garsais
-Klaida kuri pakeldavo ginkla į viršų nors nebūdavo jokių kliūčių
-Scav žaidėjų daiktai bus automatiškai apžiūreti

Pakeitimai:
 
-Prekeivių filtrai dabar paslepia visus daiktus kurie nėra įterpti į filtrą
-Šarvai kurių Fence negalėjo parduoti dabar būna panaikinti greičiau
-Išimta personažo animacija ,,atsiradimas,, prie durų, automobilio bagažinės ar daiktu konteinerio - išskyrus -išspiriant duris
-Pridėti nustatymai screenshot ir konsolės komandoms
-Pagerintas kai kurių "reflex sight" kryptukų šviesumas
-Jeigu prieinama prie sienos ar prie kito žaidėjo ginklas yra pakeliamas vėliau. Iš pradžių yra pritraukiamas arčiau -kūno
-Mirus, žiūrint iš trečio asmens, ginklas nelieka rankose bet nukrenta lyg butu ant diržo
-Dabar krentančių mirusių kūnų judesiai priklauso ir nuo kulkos greičio
-Paspaudus ESC nustatymuose bus paklausiama ar norite išsaugoti pakeitimus
-Jeigu žaidėjas palieka raidą (per ESC meniu, o ne per pabėgimą) jo personažas  miršta serveryje (tai negalioja jeigu prarandamas ryšys su serveriu)
-Sumažintas žaibavimo dažnumas (garso atžvilgiu)
-Stiklas nebebirės kai einama pro šalį
-Įdėta daugiau informacijos dėl ,,klaidų žinučių,,


 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...